Chính sách an toàn

Công ty chúng tôi rất coi trọng vấn đề an toàn của tất cả nhân viên và khách tham quan tại công trường dự án. Do đó, chúng tôi đưa ra những quy tắc hướng dẫn mà tất cả các nhân viên đảm bảo an toàn phải tuân theo mục đích nâng cao và tăng cường nhận thức mức độ an toàn của cá nhân và đội nhóm.