AWARDS

CERTIFICATE OF GOLD AWARD THE BEST PRODUCTS SERVICES 2008

THE BEST PRODUCTS SERVICES 2008

TRUSTED BRAND 2008
Accreditation For Prestige - Quality

TRUSTED BRAND 2008
Certificate Of Registration

GOLD AWARD 2008

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC MẠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2008

MEMBERSHIP CERTIFICATE 2008

TRUSTED 2007 Prestige Brand, Quality Products/Services

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN CHẤT LƯỢNG NĂM 2007

TRUSTED 2007

NHÀ CUNG CẤP ĐÁNG TIN CẬY TẠI VIỆT NAM NĂM 2007

TRUST SUPPLIER 2007

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN CHẤT LƯỢNG  NĂM 2006

TRUSTED 2006 Prestige Brand, Quality Products/Services

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2006

TRUSTED 2006