CAM KẾT VÀ CHẤT LƯỢNG

Công ty GPL rất coi trọng sự hài lòng của khách hàng và khả năng cung cấp cho khách hàng kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực và sự tin cậy của dịch vụ trong công tác thiết kế, thi công các dịch vụ cơ điện lạnh để từ đó cung cấp dịch vụ chìa khóa trao tay.

Tiêu chuẩn và cam kết về chất lượng dưới này sẽ tạo ra một cơ cấu bảo đảm toàn bộ mọi thành viên của công ty GPL tuân thủ một cách có hiệu quả tốt nhất.

Để đạt được những mục tiêu của chúng tôi, GPL cam kết thiết lập và duy trì tính hiệu quả và hệ thống chất lượng được nêu ra chi tiết.
 
Tất cả các thành viên của GPL có trách nhiệm tuân thủ hệ thống chất lượng và có quyền nâng cao và hỗ trợ chức năng chất lượng ở tất cả các cấp độ trong phạm vi công việc của nhân viên đó. Giám đốc điều hành sẽ chịu trách nhiệm cao nhất.