GIỚI THIỆU CHUNG

Qui trình quản lý chất lượng này được viết chung cho công tác thi công hệ thống cơ và điện lạnh tại tất cả các công trình do Công ty GPL thực hiện.
 
Do vậy, tiêu điểm là sự nỗ lực hợp tác của tất cả các bên và những người có liên quan đến dự án để đảm bảo quản lý chặt chẽ mọi hoạt động trong suốt quá trình thiết kế cho đến khi bàn giao nhằm thực hiện một phương pháp toàn diện đáp ứng yêu cầu của khách hàng