NGÂN HÀNG ANZ - QUẬN 7, TP HCM

Tư vấn thiết kế: Công ty Indochine Engineering

Hình thức hợp đồng: thầu phụ

Thời gian thi công: 09/2010

Thời gian hoàn thành: 02/2011

Hạng mục thi công: 

Hệ thống điện

Hệ thống điều hoà không khí

Hệ thống cấp thoát nước và thết bị vệ sinh

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Chủ đề liên quan