P&G BÌNH DƯƠNG

Nhà máy sản xuất dao cạo Gillette trị giá 100 triệu USD tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (Bình Dương)

Tư vấn thiết kế: GPL; Thiết kế & thi công

Hạng mục công trình:

Hệ thống năng lượng

Hệ thống âm thanh

Hệ thống quản lý tòa nhà

Hệ thống điều hòa không khí

Hệ thống cấp thoát nước & TBVS

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Chủ đề liên quan