TRUNG TÂM PHÂN PHỐI KỸ THUẬT ESSILOR

1. Hạng mục thi công:

  • Hệ thống cơ điện

2. Ngày khởi công: 31.08.2016

3. Thời gian dự kiến: 15 tuần

Chủ đề liên quan