NHÀ MÁY

NHÀ MÁY AVERY DENNISION LONG HẬU GIAI ĐOẠN 3

NHÀ MÁY AVERY DENNISION LONG HẬU GIAI ĐOẠN 3

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Hậu, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Chi tiết

P&G BÌNH DƯƠNG

P&G BÌNH DƯƠNG

Nhà máy sản xuất dao cạo Gillette trị giá 100 triệu USD tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (Bình Dương)

Chi tiết

NHÀ MÁY AVERY DENNISION LONG HẬU

NHÀ MÁY AVERY DENNISION LONG HẬU

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Long Hậu, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Chi tiết