CGV AEON MALL BÌNH TÂN

Các hạng mục thi công: 

  • Hệ thống điện
  • Hệ thống điện thoại
  • Hệ thống âm thanh
  • Hệ thống Camera quan sát
  • Hệ thống quản lý tòa nhà
  • Hệ thống điều hòa không khí

  • Hệ thống cấp thoát nước & TBVS

  • Hệ thóng phòng cháy chữa cháy

Thời gian thi công: 03/02/2016

Thời gian hoàn thành: 15/06/2016

 

Chủ đề liên quan