CÁC GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

                                             BẰNG CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

BẰNG CHỨNG NHẬN CÚP VÀNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ XUẤT SẮC NĂM 2008

SẢN PHẨM DỊCH VỤ XUẤT SẮC NĂM 2008

TRUSTED BRAND 2008
Accreditation For Prestige - Quality

GOLD AWARD 2008

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC MẠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2008

THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC MẠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2008

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN CHẤT LƯỢNG NĂM 2007

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN CHẤT LƯỢNG NĂM 2007

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN CHẤT LƯỢNG NĂM 2007

NHÀ CUNG CẤP ĐÁNG TIN CẬY TẠI VIỆT NAM NĂM 2007

NHÀ CUNG CẤP ĐÁNG TIN CẬY TẠI VIỆT NAM NĂM 2007

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN CHẤT LƯỢNG  NĂM 2006

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2006

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  UY TÍN CHẤT LƯỢNG 2006