Hệ thống điện

Hệ thống điện trung thế 

- Hệ thống cáp ngầm và cáp treo trung thế

- Máy biến thế

- Máy cắt trung thế

Hệ thống điện hạ thế

- Tủ điện tổng và tủ điện phân phối

- Mạng lưới cáp cho tủ phân phối và tủ điện tổng

- Hệ thống giá đỡ cho cáp 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Máy phát điện

Hệ thống dành cho toà nhà

- Hệ thống âm thanh công cộng

- Hệ thống liên lạc nội bộ

- Hệ thống ăng ten vệ tinh ti vi

- Hệ thống camera quan sát

- Hệ thống phân phối cáp mạng.

- Hệ thống quản lý kỹ thuật tòa nhà

- Hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng

- Hệ thống tổng đài điện thoại

- Hệ thống điện thoại thẻ

Chủ đề liên quan