Vị trí tuyển dụng

Giám sát M&E

Giám sát M&E

Vị trí: Giám sát M&E, Mô tả công việc: Lên kế hoạch, tổ chức và lắp đặt hệ thống M&E cho dự án theo ngân sách và thời...

Ngày cập nhật: 20/12/2023Chi tiết

Kỹ sư công trình

Kỹ sư công trình

Thông báo tuyển dụng vị trí Kỹ sư cơ điện của CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT GPL...

Ngày cập nhật: 20/12/2023Chi tiết

Giám sát công trình

Giám sát công trình

Vị trí: Giám sát thi, Mô tả công việc: Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án theo ngân sách và tiến độ,...

Ngày cập nhật: 20/12/2023Chi tiết